BROWSE OUR
ONLINE CATALOGUE:

Catalogue: Books Displaying Search Result!


 
 
Book ID 148 
Author  
Title The Continental Tourist, and Pictorial Companion. Illustrated with sixty-two beautiful engravings on steel, of the most interesting European scenery. 
Date 1850 
Picture

 
For more info click here

Book ID 607 
Author Tieleman van der Horst; Jan Schenk, engraver 
Title Theatrum Machinarum Universale of Nieuwe Algemeene Bouwkunde 
Date c. 1739. 
Picture

 
For more info click here

Book ID 2831 
Author D. Adriani van Royen 
Title Tentamen Juridicum Inaugurale, Quaedam Rusticorum Specialia Jura Sistens, Quod Annuente deo ter opt. max. . . 
Date 1770 
Picture  
For more info click here

Book ID 3003 
Author Thomas Ernst van Goor 
Title Beschryving der Stadt en Lande van Breda: Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelfs eerfte Bewoonderen, en oude Gestalte, met een Historisch Verhael van het Leven der Graven van Stryen, en daar op gevolgde Heeren van Breda; Mitsgaders De Opkomst en eerste Beginselen der Stadt Breda, deszelfs Benaming, eerste Omwalling, en verdere Vergrootingen en Versterckingen, met de voornaemste, zoo Wereldlycke als Geestelycke Gebouwen, de wyze der Regeering, Hoogheden, Voorrechten, enz. Als Mede Eene naeukeurige en beknopte Beschryving van het Landt van Breda, deszelfs Dorpen, Vryheden en Heerlykheden, met der zelver Oudheden, Regeeringen, Aanhangzelen en gemeene Gebouwen: Uyt veele Oude en Nieuwe Schryvers byeen verzamelt, en met een aanmerckelyck getal van tans noch onuytgegevene echte Stucken, Brieven, enz. Bevestigt door Thomas Ernst van Goor, met Kopere Plaaten. 
Date c. 1744. 
Picture

 
For more info click here

Book ID 3083 
Author Karl Baedeker 
Title Belgium and Holland including the Grand-Duchy of Luxembourg: Handbook for Travellers 
Date 1905 
Picture  
For more info click here

Book ID 3105 
Author Karl Baedeker 
Title Belgium and Holland including the Grand-Duchy of Luxembourg: Handbook for Travellers 
Date 1901 
Picture  
For more info click here

Book ID 3106 
Author Karl Baedeker 
Title Belgium and Holland including the Grand-Duchy of Luxembourg: Handbook for Travellers 
Date 1910 
Picture  
For more info click here

Book ID 3113 
Author Karl Baedeker 
Title The Rhine: From Rotterdam to Constance: Handbook for Travellers 
Date 1889 
Picture  
For more info click here

Book ID 3802 
Author Balat; Billoin; Fourmois; Huarl; Landers; Stroobant; Schubert; W. Le Roy 
Title Souvenirs de la Fete Donnee le 26 septembre 1848 par le Cercle artistique et litteraire sous le patronage du roi du gouvernement et de la ville de Bruxelles aux artistes exposants et aux members du congres agricole. Dessines et lithographies Par MM. Billoin, Fourmois, Huarl, Landers, Stroobant, Schubert, W. Le Roy, Et publies sous la direction de M. Balat, Architecte, par Dero-Becker. 
Date c. 1849 
Picture

 
For more info click here

Book ID 4227 
Author  
Title Het Groote Tafereel der Dwaasheid, Vertoonende de opkomft, voortgang en ondergang der Actie, Bubbel en Windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt in den Jaare MDCCXX. Zynde een Verzameling van alle de Conditien en Projecten Van de opgeregte Compagnien van Assurantie, Navigatie, Commercie, &c. in Nederland, zo wel die in gebruik zyn gebragt, als die doorde H. Staten van cenige Provintien zyn verworpen: als meede Konst-Plaaten, Comedien en Gedigten, Door verscheide Liefhebbers uytgegeven, tot beschimpinge dezer verfoeijelyke en bedrieglyke Handel, waar door in dit Jaar, verscheide Familien en Persoonen van Hooge en Lage stand zyn geruineerd, en in haar middelen verdorven, en de opregte Negotie gestremt, zo Vrankryk, Engeland als Nederland. 
Date c. 1720 
Picture

 
For more info click here

result : 1 to 10 of 20
1 2 Next Last
 
 
 

Copyright 2020 Alexandre Antique Prints, Maps & Books. All rights reserved.
Database last updated on August 04 2020 15:15:42